USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

ORGAN KÖRELMESİ

ORGAN KÖRELMESİ
08-12-2023
Canlılarda kullanılmayan organlar körelir, işlevsizleşir.
Canlılar, organlar bütününden oluşurlar, bir organizmadırlar.
Onu, canlı kılan çeşitli organları vardır. O organların çalışıyor olması yaşamayı anlamlı ve uyumlu kılar.
Canlılardaki organların kullanılmamaya başlanması ile körelme ve işlevsizleşme başlar.
Bu hemen olmaz tabi ki;zamanla, yavaş yavaş.
Esas görevini yapmayan organ "yük" haline gelir.
Bu ne demek?
Mesela ayaklar!
Uzun süre yürümediniz mi?
Geçmiş ola, artık yürüyemezsiniz. Kas sistemi zayıflar, güçsüzleşir, işlemez!
Bir yere ulaşmak mı istiyorsunuz, sürünmek zorundasınızdır.
Mesela omurga!
Dik durmayı bırakırsa, artık geçmiş ola! Elleriniz de ayak olur, "dört elle" yürürsünüz.
Mesela Beyin!
Beyin kendi kendini anlamaya çalışan tek organdır. Kendini anlamayı bırakan beyin işlevsizleşir, unutur, söyleneni yapar.
Diyelim ki, karaciğer çalışmaktan vazgeçti ya da canı sıkkın, kendi görevini yapmayıp akciğer gibi çalışmaya karar verdi. Birbirinin görevlerine müdahale eden bir organizma var artık. Karışıklık kapıda!
Ya da kafa "Ben düşünmeyeceğim çalışmam biraz da ağız çalışsın ha bire konuşuyor", desin de neler oluyor!
Ya da kalp ben vazgeçtim der ise! Vücut, 'Kanın büyük dolaşımını' nasıl sağlayacak?
Demem o ki, vücut bir bütün ve her organın görevi ayrıdır.
Aynı şey sosyal hayatta da geçerli!
Toplumsal hayatımızı bir düzen ve disiplin içinde işleten devlet organizasyonunun organları kendi görevlerini yerine getirmezse 'karışıklık' oluşur. Devletler de çalışan organları ile yaşayan canlı bir organizmadır.
Anayasal sistem, siyasi partiler ve sivil toplum; Toplumsal hayatımızın eşit, adil demokratik... olması için vardırlar.
Haksızlıklara karşı, Anayasal düzenin; Her bir vatandaşın hakkını hukukunu korumak için bir güvence oluşturması gerekir.
Toplumsal düzeni yönetmeye aday siyasi partilerin organlarının da sağlıklı çalışması gerekiyor.
Siyasi partilerin organları da çalışmazsa, ona gönül veren insanları hayal kırıklığına uğratır, üzer!
Siyasi partilerin organları da,üstlendikleri görev ve sorumlulukları yapmalıdırlar. Her organ değerlidir. Onu değerli kılan sorumluluklarını yerine getirmesidir. Öncelikli sorumluluğu kendi sorumluluk alanı olmalıdır.
Siyasi partiler hayatın her alanında,toplumsal düzenin "arka sokaklarında" da hakkın, hukukun, eşitliğin, adaletin hayata geçirilmesi için mücadele etmelidirler.
Siyasi partileri temsil edenlerin; Had bilmezlik, disiplinsizlik, saygısızlık, sahip olma şımarıklığı, sahiplenme gibi dürtüleri partilerin tüzüğü ve programının konusuna değil psikolojinin konusuna girer. Bu davranışları gösteren organların temsilcileri siyasi partilerin çalışma alanlarını tıkar!
Organlar; Samimi, şeffaf, kapsayıcı davranmalıdır. Hırsa kapılmamalıdırlar.
Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir işleyiş, sağlıklı bir düzen organların nazik bir çalışma ciddiyeti ile mümkündür.
Bir canlının organları, bir kurumsal yapının organları, bir devletin organları ne kadar sağlıklı, işleyişi şeffaf ve samimi ise toplumsal düzenin işleyişi de o kadar sağlıklıdır.
"Sağlıklı olmak" her organın temel sorumluluğudur. Sağlıcakla kalın.
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?