USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

DİYARBAKIR KİMLERİN BAŞKENTİ? 

27-06-2023
Eyy Diyarbakır işgalcileri;
Akkoyunlu hükümdarı öz be öz Diyarbakır'lı
Uzun Hasan'ı...
Yine Diyarbakır'lı Karayülük Osman'ı
zaten bilmiyorsunuz ama biliyorsanız da; kahramanlıkları ile var oluşları ile
Osmanlı'ya nasıl kök söktürdüklerini anlatmayın.
TÜRKMEN BAŞKENTİ DİYARBAKIR İŞGALCİLERDEN GERİ ALINMALI...
Türkmen'lerin, 300 yy. Orta Doğu'ya hükmettiklerini zaten işgalcilerin oluşturduğu resmi tarih bize anlatmadı.
Aksine Diyarbakır merkezli öz be öz Türkmen devleti olan Akkoyunlular işgalcilerin resmi tarihine göre Osmanlı'yı arkadan vuran hain barbarlardı.
Resmi tarih olarak...
Her gün kadim şehirde onlarcasını gördüğümüz eserleri bırakan ve Diyarbakır'ı başkent yapan Artuklular'ı hiç yaşamamış sayın.
Diyarbakır ile ilgili en kapsamlı tarihi araştırma olan,
15. yy'da yaşamış İranlı tarihçi Ebubekir Tıhrani'ye ait Kitab'-ı Diyarbekiriye'yi bulduğunuz yerde yakın.
Çünkü o kitapta, Diyarbakır'ın dağını taşını yurt edinen Bayındır Türkmenlerinden dolayı yüzyıllarca Bayındıriye diye bilindiğini anlatır.
Bu bilgi sizin için sakıncalıdır.
Yakın!
Osmanlı kayıt defterlerini çünkü aşiret aşiret, isim isim kayıtları vardır Diyarbakırlılar'ın.
Sizi şaşırtacaktır oradaki bilgiler, belki de kızdıracaktır.
Yakın o Osmanlı kayıt defterlerini, Şeriyye defterlerini.
Ulu Camii'nin, Anadolu coğrafyasının Orta Asya Türk mimarisine göre Kilise'den Camii'ye çevrilen ilk eser olduğunu ancak sanat tarihçileri bilir o nedenle çok tehlikeli bilgi değildir. 
Ama yine de sizin için tehlikeli ise orayı da yıkın.
Yedi Kardeş burcunu mutlaka yıkın...
Çünkü orada öz Türkçe isimleri ile esere konu olan Diyarbakırlı yedi kardeşin ismi var, hem de taşa kazılı.
TÜRKMEN BAŞKENTİ DİYARBAKIR İŞGALCİLERDEN GERİ ALINMALI...
Kendini öz Türk zanneden bazı "batılı cahillerin" dalga geçtiği, karaladığı Diyarbakır ağzını yasaklayın kimse konuşmasın.
Çünkü; tekmeye tepik, alkışa çepik, beze çapıt, merdivene gezemek, teyzeye dayze, amcaya ami, yiğit'e iğit, düğüne toy, tencereye kuşkana demeleri
ve öz be öz Türkçe konuştukları için yasaklayın,
küçümseyin...
Diyarbakır'a özgü en az beş bin yıllık binlerce bozulmamış kelime aslında Türkçe'nin bozulmuş hali olan İstanbul ağzına göre milyon kat daha öz
be öz Türkçedir.
Diyarbakır ağzının en güzel örneklerini veren Diyarbakırlı büyüklerimizi taşlayın gördüğünüz yerde.
Mektup yazdım yaz idi,
Kalemim kiryaz idi,
Da çok yazacaktım,
Mürekkebim az idi...
gibi binlerce Diyarbakır manisini yasaklayın, unutturun öğretmeyin çocuklarınıza çünkü...
Dede Korkut Türk(men) çesi ile söylenir.
TÜRKMEN BAŞKENTİ DİYARBAKIR İŞGALCİLERDEN GERİ ALINMALI...
Hep şikayet ettiğiniz işgalci sistem, Kürtçe isimleri yasaklattı siz de binlerce yıllık Türkçe isimleri yasaklayın Diyarbakır'da.
Mesela değiştirin Karacadağ ismini Türkçe'dir tehlikelidir.
Değiştirin Bismil'in adını, çünkü akrabaları hala Orta Asya Harzem'de yaşayan Basmıl Türkmenleri'nden alır ismini.
Her gün küfredin Çermikli Ziya Gökalp'e,
Süleyman Nazif'e çünkü onlar sürgün pahasına emperyalizme karşı Diyarbakır duruşu sergilemişlerdi.
Yok sayın Seyyid Nuh'u klasik Türk musikisine yüzlerce eser vermiş Diyarbakırlıdır.
Yok olmaya yüz tutmuş Türkçe'nin asli kaynaklarını tekrar kazandıran Diyarbakırlı Ali Emiri'yi de küfürle hatırlayın.
İhanet ile suçlayın Celal Güzelses'i, Cahit Sıtkı'yı, Orhan Asena'yı, Adnan Binyazar'ı, Özer Ozankaya'yı sizden farklı düşündükleri için.
Külliyen reddedin Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihini, dost edinin elinden kan damlayan İngiliz'in, Fransız'ın sözüm o'na size dost görünenlerini.
Sisteme olan öfkenizi, tarihinize ihanet ile gösterin. Unutturun Diyarbakır'ı, Diyarbakır yapan renklerinden dikkat buyurun Türk değil TÜRKMEN'e (*)ait ne varsa külliyen yok sayın.
Size göre Diyarbakır'da Kürtler, Zazalar, Suryaniler, Keldaniler, Ermeniler herkes yaşadı.
BİR TEK TÜRK (MEN) LER UĞRAMADI BU KADİM ŞEHRE BURAYI BAŞKENT YAPARAK DÖRT DEVLET KURMALARINA RAĞMEN.
TÜRKMEN BAŞKENTİ DİYARBAKIR İŞGALCİLERDEN GERİ ALINMALI...
Bu devletleri kuran (Artukoğulları, İnaloğulları, Nisanoğulları, Akkoyunlular) on binlerce çadırlık Türkmen aşiretleri buhar oldu uçtu.
O zaman soralım 18. 19. yüzyılda yaşayan Ermeni ozanlar neden Diyarbakır ağzı ile Türkçe yazdı, Türkçe söyledi.
Diyarbakır ağzı dediğimiz o muhteşem dilde mesela İstanbul Türkçesinde olmayan ama Oğuz diline ait binlerce kelime ve deyim var.
Çocuğu olmayan ailelere neden bir Diyarbakırlı
'kör ocak' der tıpkı Divan-i Lugat'i Türk'de olduğu gibi.
Neden bir Diyarbakırlı kelime başına gelen -Y- sesini okumaz. Mesela yılan değil ilan, yüksek değil üskek, yıldız değil ulduz der tıpkı Kaşgarlı Mahmut gibi.
TÜRKMEN BAŞKENTİ DİYARBAKIR İŞGALCİLERDEN GERİ ALINMALI..
NOT1: Diyarbakır'da yaşayan Türk'lere teknik anlamda Türkmen'ler demek daha doğru olur.
Çünkü Diyarbakır Türk(men) leri dil, kültür ve fiziki yapı olarak Batı Anadolu, Kafkas, Balkanlar'da yaşayan Türkler'den ziyade Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan, İran, Irak, Filistin, Mısır ve Suriye'de yaşayan Türkmenler ile aynı özellikleri taşırlar.
NOT2:İşgalci tarifi, bu coğrafyaya, Diyarbakır'a hiç bir şey katmamış hatta Diyarbakır'lı olmadıkları halde, küresellere, etnikçilere yaranmak üzere, soyuna, geçmişine sahte Diyarbakır'lılık ekleyenleri kapsar.
NOT3: Resmi tarih isnadı, Türk'te olmayan, Kürt'te olmayan, hatta Diyarbakır'lı dahi olmayan, Diyarbakır'a küresel emparyalizmin istediği kalıbı biçen, anlatan hatta bunu çoğu kez okul müfredatlarına dahi sokmayı başarabilen, küresel emparyalizmin, hegemonik tarihçilerini ve uydurdukları tarihi, suni olarak ürettikleri tarihi anlatır.
Sağlıcakla Kal Yüce Türk Milleti'm.
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?