USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

IRAK GÜVENLİK YOLU PROJESİ HAYIRLI OLSUN

23-04-2024
-Irak ile imzalanan güvenlik yolu anlaşması Türk Milletine hayırlı olsun. Bu antlaşmada çok ince detaylar ele alınmıştır. Yani sadece bir yol projesi değildir. Irak ile Türkiye arasında bir dostluk projesidir. Türkiye Irak'ı desteklediği takdirde Irak eski gücüne dönebilir. Gerek askeri yönden, gerek silah teçhizat yönünden ve Irak ordusunun yenilenmesi yönünden Türkiye bu anlaşmaya bu şekilde imza atmıştır. Barzani'de o anlaşmaya eğer uyum gösterirse faydalanabilir. Yine ayrılıkçı baş çekerse sanıyorum burada nal toplayacaktır. Bu yol faaliyete geçtikten sonra Irak Türk devleti de bu yolun güvenliğini sağlamak için PKK'ya karşı mücadele vermek zorunda kalacaktır. Türkiye Irak'ın mağduriyetini projelerle destekleyecek ve en çok bu konuda Türkiye kazanacaktır. Hem PKK terörü bitecek, hem karşılıklı ticaret başlayacak. Bölge insanı bu çatışmalardan kurtularak rahat edecektir. Irak petrolleri, gazı ve enerjisi ve tabii ki Türkiye eliyle deniz yolu ile dünyaya pazarlanacaktır.
-Ancak biz Irak'ı Arap zannetmekle hata yapıyoruz. Irak Arap falan değildir aslında bu mukavele bu anlaşma Türk ile Türk arasında yapılmıştır. fakat Irak'taki Arapça konuşan Türkler onun bilincinde değiller bari biz bunun bilincinde olalım.
-Arapça konuştukları için bizler, Irakı arap zannediyoruz. Biliyorsunuz Sümerlerin başkenti UR şehri Iraktadır. Türkler ve Kürtler ve dünyanın birçok kavimleri kendi isimlerini almadan önce tamamının ırk adı UR idi. UR'ların Anavatanı URAL/ALTAY ve Ukrayna'da bulunan İT İL/URAL  bölgeleridir. Yani herkes bir dönem Ural/Altay ve  İtil Urallıdır. Dünyaya buradan dağılmışlar. UR lar, GUR (t) ünvanı aldıktan Sonra GUR/ARAS( KÜR/ARAS) bölgesinde yaşadılar. Kanadalı Tarihçi Gene. D. Matlock, bunlara KÜRÜS diyor. UR'dan sözcük türettiler: UR, URUK, IRIK, IRK, IRAK oldu. URARTU, URUGUAY, URMİYE, URUMÇİ, URUMELİ, URFA isimleri de bu UR kökündendir. UR'ların yaşadığı yerlerdir. UR'lar URDUCA, ORDUCA konuşurlar ki, en eski Turani dildir. Pakistanlılar ve çeçenler halen URDUCA konuşurlar. Bu UR lar, Ergenekondan çıkıştan sonra çoğaldılar 24 kola ayrıldılar. Ve 24'lü teşkilatlanmasını tamamlarken, bize yol gösteren dişi bir GUR (t) vardı. İşte onun adını unutturmayalım diye bu GUR (t) a ahde vefa olsun, unutulmasın diye, boy adının önüne veya sonuna GUR ünvanı aldılar. İşte  bu 24'lü tekilatlanmada UR'lar GUR oldular. GUR (t) BOYLARI adı altında tarihe geçtiler. ASGUR'lar ve SÜGUR'lar bu teşkilatlanmadan yaklaşık 10 bin yıldır, ZÜLKARNEYN (1. OGURHAN, OGUZHAN) den çok önceleri GUR ünvanını aldılar ve yaşatıyorlar. Bu SÜGUR, SÜMER'ler ve ASGUR'lar ve GURANİ'ler buhar olup uçmadılar ya... Torunları Irakta yaşıyorlar. Günümüzdeki Irak dört bölgedir. 
1.  Bu bölgedeki Türklere ASURİ, AŞURİ derler. GUR boyları içerisinde ASGUR lar olarak geçerler. AS+GUR, ASYALI GURT lar demektir. Irak Kerkük bölgesinde ALAN AS lar diye de anılırlar. Kerkük bölgesinde TIRIK ALAN diye anılırlar. KERKÜK Türkmenlerinin bir kısmı bu ALAN AS kolundan gelirler. Bayatlar gibi bir kısmı OGUR, OGUZ lara bağlıdırlar. Diyarbakırda Ziya Gökalpin aşireti Kürtçesi TIRIKAN, Türkçesi TÜRKAN aşireti de bu TIRIKALAN, ALAN+AS aşiretindendirler. Ayrıca Kürtlerde bir aşk hikayesinde Mem-u Zin veya Mami Alan adındaki kişi de  bu ALAN aşiretindendir. Bir aratırmacılar MAMİ ALAN başka adı ile MEMU ZİN türküsünde geçen MAMO'nun Fatih Sultan Mehmet olduğunu ileri sürmektedir. Bu AS lar, Irakta şaman iken Roma döneminde Hıristiyan oldular. Halen Irakta Hıristiyan olarak yaşıyorlar. Müslüman olanları azınlıktadırlar. 
2. Bir bölgenin adı da SÜMERİ'dir. SÜMERİ'ler, aslında SİBİRYA'dan gelen SİBİR, SABİR, SUBAR, SUVAR adı ile anılan SİGUR'lardır. SİGUR'lar, SİGİRT (Siirt) şehrine adını verdiler. UKRAYNALIlar da aslında bu SİBİR Türkleridirler. Bunlara Yasef'in oğlu Hazar'dan dolayı HAZARALAR'da denilmiştir. SÜMER'ler bu GUR boyları arasından SÜ+GUR'lar olarak yaşarlar ve Sümerlerin, Türk oldukları ve Sümercenin Turani dillerden eski bir Türkçe olduğu artık kesinlik kazanmış durumdadır. Çünkü Sümerlerin ataları KENGER'ler, yani GUR boyları arasında KANGGUR'lar olarak anılırlar. Bunlara tarihte KANGLI'lar da denir. Kırgızlar KANGLI'dırlar. Anadoluda KANGAL ve KANGIRI (çankırı) şehirlerine adını verdiler. Yani Sümerler Türk değil diyenler KENGER'ler sözkonusu olunca kıvıramıyorlar. Eski Türkçede SÜ, ordu demektir. Osmanlıca SÜBAŞI; ORDUBAŞI, ordu komutanı demektir. ORDU, ORHAN, ORTUT, OR+GENERAL, OR+AMİRAL da UR sözcüğünden türetilmiş OR olmuştur. OR, yüksek rütbeyi ifade eder. GUR da: GURT, KURT olduğuna göre, SÜ+GUR, GURT, KURT ORDUSU anlamına gelir. Sonraları SÜMER oldu. SÜ+MER, SÜ+ER, ER+kek Ordusu, ER, ERAT ordusu anlamlarına gelir. Halen günümüzde ordumuzda bu SÜ sözcüğü rütbeli askerler için kullanılır ve SÜBAY, yani Ordunun BAYI, BEYİ demek olur. Irak'taki SÜMERİler, önce şaman, sonra hristiyan iken sonra Müslüman oldular. 
3. Üçüncü bölgede GURANİ, GUR+MANÇ bölgesidir. Kürtler bu 24 lü Teşkilatlanmada direk  Ergenekonda Türklere yol gösteren GUR+Tun adını aldılar. Bunlara GUR+ANİ derler. Molla GURANİ de bu GUR (t) Türklerindendir. GURANİ'ler, GURTun dili ile yani GUR+MAN+ÇCA konuşurlar. GUR dan, GURT, KURT olduğuna göre MEN Azerice, BEN Türkçe, MI UyGUR ca, MIN Kürçe MAN, İngilizce de de adam demektir.  Bir Kürte TUYİ GURMANCA MI? Yani sen KURT ADAM mısın diye sorduğunuzda, Kürt cevap verir: AZİ GUR+MANCIM, yani evet ben KURT ADAMIM der. Yani Kürtlerin tamamı kendilerini KURT ADAM olarak bilirler ve tanıtırlar. İşte GURANİ lerde bu GUR BOYLARIndan bir TÜRK BOYUDURlar. Bunlar Barzani tarafında GURAN bölgesinde yaşarlar. Ancak barzani Kürt değil, yahudi asıllıdır. Dedesi Şalamon (süleyman) Barazani'nin mezarı israildedir. Kurt, Kürt sözcüğü de bu UR kökünden gelir. Daha önceleri Kürt sözcüğü daha literatüre girmeden UR, GUR dan sonra GURANİ+GURMANÇ adı ile anılıyorlardı. M. Ö. KÜRT sözcüğüne rastlayamıyoruz. M. S. 300 yıllarında KÜRT sözcüğü Türkçe'ye girdi. Kürtçe'de Kürt sözcüğü yoktur, Türkçe'de vardır. Türkler GURANİLERE  Kürt, Kurt derler. Kürtler kendilerini kürt olarak tanımlamazlar. GURMANÇ, yani GURT ADAM olarak tanımlarlar. UR+GUR+GURT+KURT+KURTÇA+KÜRTÇE oldu. İşte KURTÇADAN KÜRTÇEYE GEÇİŞ bu tarihte oldu. UY+GUR sözcüğünün sonunda GUR ünvanı vardır. GURMANÇ larla, UYGUR lar arasında kan bağı, din bağı ve dil bağı vardır. UYGURCA ile GURMANÇCA arasdında çok benzerlik vardır. Aslında GURMANLAR, UYGUR Türkçesini konuşuyorlar. 
4. Dördüncü bölgede, Musul Kerkük Telafer de Türkmenler yaşarlar. Aslında Irak'ta Kürtler, Türkmenler, Asuriler ve Sümeriler tamamen Türktürler. Ancak bu bilinci onlara vermemiz gerekiyor aksi takdirde yine böyle Irak 4 bölge olarak yaşamına devam edecektir. 
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?