USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

SELAHADDİN-İ EYYUBİ KÜRT MÜ, TÜRK MÜDÜR?

20-11-2023
Selahattin Türk Olsa da, Kürt olsa da bizimdir, ne farkeder. Ama bazı doğruları da bilmek hakkımızdır. Bugünlerde Kudüs, Gazze sözkonusu olunca Selahaddin-i Eyyubi yine gündeme geldi... 
Babası Necmettin Eyyup, Selçuklu Sultanı Nurettin Zengin'in samimi dostudur. Selçuklu Devleti'nin Tikrit valisidir. Nurettin Zengi Kürt-Türk ayrımı yapsaydı bir Kürt aile ile dost olmazdı. Selahattin Tikrit'te doğdu. Babası kürttür. Annesi Türkmen'dir. Nurettin Zengin'in hanımı, Selahaddin'in süt annesidir. Selahaddin, Nurettin Zengin'e baba diyor.
Kürt bir baba üç oğlunun adını özbeöz Türk isimlerinden seçiyor:
Erkek kardeşlerinden üçü Türk ismi taşıyor. TURANŞAH, TUĞTEKİN VE BÖRÜ (Erkek kurtun adı) dır. Diğer kardeşlerinin ve çocuklarının isimlerinde Kürt adı yoktur. Arap adları almışlar.
Selahaddin'in bir oğlunun adı da TURANŞAH'tır. Selahaddinin kızkardeşi, GÖKBÖRÜ adında bir Türk ile evleniyor. Selahaddin'in ağabeyi, KUTLUKIZ HATUN adında bir Türk ile evleniyor. Selahadin Amine Hatun adında bir Türk hanım ile evleniyor.
Selahaddinin babasının Kürt olması onun Kürtlük davasına hizmet ettiği anlamına gelmez. Buradan bölücülere ekmek çıkmaz. - Kürtlük davası güden Kürt bir baba çocuklarına özbeöz Türk isimleri vermezdi. Kızını ve oğlunu birer Türk ile evermezdi. Selahattin bacısının bir Türk ile evlenmesine izin vermezdi. Baba oğul, kız ve erkek kardeşleri birer Türk kadar Türkçüler.
Mısır Seferi: Selahaddin Mısır seferine 15 bin asker ile çıkar. Bu askerlerin yarısına "Asakirül Ekrat" (Kürt Askerleri), yarısına "Asakirül Etrak" (Türk Askerleri) deniliyordu. Hiçbir asker "ben bu Kürtlerle veya Türklerle savaşa gitmem" dememiş. Kucak kucağa şehit olmuşlar. Burada yönetici, halk ve ordu birliğini bariz görüyoruz. Tarihte Kürtlerin, Arap veya Farslarla birlikte savaşa gittiğine dair bir tek örnek veremezler. Ancak Türklerle beraber defalarca omuz omuza savaşa gitmişler. 
Bir devlet adamının soyundan ziyade kime, hangi devlete hizmet ettiği önemlidir. Selahaddin ve babası bir Türk Devleti olan Selçuklu devletinin sarayında birer Türk subayı gibi büyüdüler. Selçuklu Türk Devleti'ne hizmet ettiler. Türklerle evlendiler, Türk isimleri aldılar. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 tane Cumhurbaşkanı Kürt idi. Bu Cumhurbaşkanları hiçbir zaman Kürt devleti kuralım demediler, Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet ettiler. Şimdiki Genel Kurmay Başkanımız için Kürt deyip teselli oluyorlar. Adam bir numaralı Atatürkçü'dür. Ben de kürt bir ailenin evladıyım ama bir numaralı Türkçü ve Atatürkçüyüm. Saygılarımla.
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?