USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

HZ. İBRAHİM VE HZ. MUHAMMED TÜRK MÜDÜR?

11-08-2022
Bu başlığı okuyanların sorusunu tahmin ediyorum:
-Amma da herkesi Türk ediyorsun ha... Ademi de Türk çıkarda kurtulalım bu işten... 
-Peki hepten red edeceğinize, nasıl Türk olduklarına dair soru da sorsanıza... 
-Sordunuz kabul edelim:
-Anlatayım: Kuranı Kerimde hz. İbrahimin babasının adı AZER diye gerçiyor. O dönemlerde soyadı yoktu. Kişi geldiği coğrafyanın adı ile anılırdı. Hatta çoğunun adı dahi söylenmezdi, lakabı ile anılırdı. Bu lakab da yine geldiği coğrafya oluyordu. Selmanı farisi, süheyl errumi, bilal el habeşi, fuzuli, gazzali, bağdadi gibi. Azer de lakabıdır. Geldiği coğrafya olan Azerbaycan coğrafyası ile anılmıştır. Kısaca Azer, arabistan kökenli olmayıp kafkas kökenlidir. Yani Türk topraklarından göçüp URfaya gelmiştir. Asıl adı Tarekh veya Taruh tur. Tarek, zamanla Tarık Türük Türk olmuştur. Yani ibrahimin babası Azeri kurandaki adı ile ele alırsak, Azeri Türküdür. Gerçek adı ile ele alırsak adı Türüktür. Yine ibrahim UR şehrinde doğdu, arabistan doğumlu değildir. UR, türklerin türk ismini almadan önceki ulus adıdır. UR, URUK, IRIK, IRK şeklinde türetilen sözcükler türkçedir. Daha sonra URlar, URAL ALTAY bölgesinde 24 lü teşkilatını kurarken, ergenekonda kendilerine yol gösteren GURt un adını ek ünvan olarak aldılar. URların 24 lü teşkilatının adı GUR BOYLARI olarak tarihe geçtiler. UYGUR, SÜGUR, UTİGUR, ASGUR, GURCU, GURMANÇ gibi. Bu nedenle nerde UR ile başlayan bir şehir veya devlet var ise bunun türklere ait olduğunun kanıtıdır. UR şehri o dönemde Sümer(sügur) Türklerin başşehri olup sümer türkçesini konuşuyordu. Yani arapça bilmiyordu. Yine harranda amcasının kızı Sara ile evlendi. İbrahim Türk ise, amcakızı da türk olur. Bu durumda saranın oğlu ishak da türk olur. İsrailoğulları da Türk olurlar. Çünkü İS ile başlayan isimler, iskandinav, iskender, iskenderiyye, iskenderun, iskoçya, israil, istanbul, isveç, isviçre ve ispanya adları hep iskit adından alınmıştır. 
-İbrahimin saradan çocuğu olmayınca bir Türk prensesi Kantura hanımla evlendi, 5 erkek çocuğu doğdu. Kantura ile evlendiğini hadisi şeriften öğreniyoruz. Hadis, Kanturadan doğan Türklere Kanturaoğulları diyor. Farsça gentre, kantura Türk demektir. Sonra hz. ibrahim mısıra giderken önce filistine uğradı. Filistinliler o sırada girit adasından yeni filistin topraklarına göç eden saka iskit türklerinden idiler. Filistinde kurdukları ilk şehrin adı Skypolis, yani Saka şehri idi. Bu şerin sonraki arapça adı beytşan oldu. İbrahim, önce skypolise uğradı, türklerle istişare etti. Mısır, nuhun oğlu samın dili olan aramice konuşuyordu. Allah tarafından  yolda ibrahime Aramice öğretildi. Mısırda ibrahimin eşi sara ile firavunun hikayesini bilmeyen yok. Kral Sara ya dokunamayınca, kendini affettirmek için ibrahime kıptilerden bir cariye olan haceri verdi. İbrahim hacer ile evlenince,  ismail doğdu. Sara da ishakı doğurdu. İkisinin de anneleri Türktür. 
- Yine Türkçülüğün tuttu, nasıl hacer Türk olur? 
-Hacer mısır kıptilerindendir. Kelime biliminde kelimenin kökü önemlidir. Kelimenin kökünü ele alındığında bizlere önemli ipuçları verir. Kıpti de KIP kökünü ele alalım: kafkasyada Kıpçak Türkleri vardır. Bunlar nuh tufanından sonra horesandan mısıra geçtiler ve firavunların atalarını oluşturdular. Horesanın arapça adı Kureyşandır. Başka kanıtlarımız da vardır. Moğol türklerini mısırda ilk defa yenen Türk komutan Baybars, KIPçak Türklerindendi. Sonra memlük Türk devletini kurdular. Ayrıca mısır halkı KIPtilere arapça çoğul olarak AKBAD derler. AKBADların ataları kakasyada yaşayan AKBAZYA AKBADYA lar kaşımıza çıkar ki, bunların da KIPÇAK olmaları bir tesadüf olabilir mi? Bir KIPti olan hacer se Kıpçak Türkü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ismailin annesi hacer de Türk olur. İbrahimin üç hanımı türk çıkarsa, baba da türk ise ibrahimin soyundan gelen hz. Muhammed dahil bütün peygamberler musa, isa da türk olmazlar mı? Olurlar. İşe bu gerçeklerden hareketle ehlibeyt ve Seyyid soyu Türk çıkar.
-Şimdi de Hz. Muhammedin Türklüğüne gelelim. Üç çeşit arap vardır. Arabı Aribe, Arabı Müstarebe( mütearribe), Arabı Baide. Hakiki araplar arabı aribeden çıkar. Ben değil, arapların kendileri Hz. İbrahimi ve torunu hz. Muhammedi arabı aribe yani hakiki arap saymazlar. Peki ne sayarlar? Arabı Müstarebe olduğunu kabul ederler. Arabı müstarebe demek sonradan araplaşanlar demektir. Yani ataları arap değildi, arabistana göç ettiler, birkaç bin yıl kaldılar, dillerini unuttular, arapça konuşmaya başladılar, örf ve adetleri dahi araplara benzediler böylece araplaştılar. Bu nedenle peygamber efendimiz, arabı müstarebe olduğunu anlatabilmek için, "arap benden, ben araptan değilim" buyurmuştur. Yine hz.. Muhammed, mısır kıralı mukavkisin kendisine cariye olarak göndermiş olduğu dört türk(mariye, sirin, mebur......) sahabiden biri olan mariyeyi kıptiyye ile evlenir. Hz. Muhmmed de, dedesi ibrahim gibi geleneği bozmadan bir türk hanımla evlenir. Mariyeden doğan oğluna ibrahimin adını verir. Birgün duvar dibinde otururlarken, elinde bir salkım üzüm yiyiyordu ve birden türkçe konuşmaya başladı:" bu üzüm ne güzel üzüm" dedi. Etrafındaki sahabi şaşkınlık içinde sordu: yarasulallah ne konuştuğunu anlamıyoruz. Nece konuştun diye sordular. O da: "ben atam ibrahimin dili ile konuştum" dedi. Yine bir ramazan ayında bir türk çadırında itikafa girdi. Hendek savaşını bir türk çadırında yönetti ve bu çadıra Kubbetut turkiyye diyordu. Yani türkçadırı diyordu. Ankara müftüsü rıfat börekçi atatürke bu kubbetut turkiyye meselesini anlattı. Ehlibetten gelen Atatürk, çocuk gibi sevindi:" de sene peygamber efendimiz cumhuriyetimizin adını 1400 yıl önce koymuş, hadi devletimizin adı TÜRKİYYE olsun dedi. Cumhuriyetimizin adını dede torun iki mustafa birlikte koymuştur. Kimsenin bu ismi değiştirmeye gücü yetmeyecektir inşallah. Değiştirmeye kalkanların da ölümleri şüpheli olmuştur. Bununla bitmiyor: Ebu Süfyan hz. Muhammedi tehdit etti, tanrılarımızla uğraşmasın, geldiği yere geri gitsin dedi. Dedesi abdülmuttalip de ebu süfyanı 64 beyitlik bir şiirle tehdit etti. Gelği yere geri gitsin dediği yerin türkistan olduğunu bu 64 beyitlik şiirin içeriğinden anlıyoruz. Yani hz. Muhammedin atalarının türkistandan geldiklerini araplar biliyorlardı. Bu nedenle arap oğlu arap tan bir peygamber çıksaydı bu kadar direnmeden islamı kabul edeceklerdi. Peygamberi ve ehlibeytini öldürmeyeceklerdi. Bütün meselenin temelinde arap türk meselesi yatmaktadır. Peygamber arap olmadığı için taht kavgasına düştüler ve bu nedenle cenazesi üç gün yerde kaldı. Arap olmadığı için cenaze namazına 17 kişi katıldı. Hz. Hüseyin kerbelada yaralı iken, dedekorkut gibi bir aksaçlı, 30 tane azeri savaşçıya bilgi verdi: bakın evlatlarım, Azerin torunları amcaoğlullarınız, kerbelada ölüm kalım savaşı veriyorlar. Gidin amcaoğlullarınızı kurtarın der. 30 tane azeri atlı, kerbelaya ulaşırlar ve yezidin 200 kişilik ordusunu böler, hz. Hüseyine ulaşırlar. Gel seni kurtaralım, azerbaycana götürelim seni tedavi edelim derler. Hz. Hüseyin: sağolun, var olun, Allah milletinizi korusun. Benim yaram çok ağır, ben gidemem. Oğlum zeynel abidin çok küçüktür, onu kurtarın der. Azeri atlılar, zeynel abidini ve kadınları çocukları alır giderler. Zeynel abidini büyütürler, türkistanda ehlibeyt sevgisi zeynel abidin ile türkler arasında yayılır. Bugün seyyid soyu devam ediyorsa, azeri türklerin sayesinde yaşıyorlar. Sonraları seyyitler dilenmesin diye osmanlı onlara maaş bağladı. Sayıları azalmasın diye savaşa askere almadı. Ticaret yapanlardan vergi almadı. Kureyşi türklerini baştacı ettiler. Sonuç olarak Küreyş kabilesi ile ümeyye oğulları(arabı aribe) arasında yaşanan siyasi çekişme ve savaşlar adı konmamış bir türk-arap savaşıdır. Bu mücadelede türkler arap topraklarında  yenilmişler ve soyları kurutulmuşlar adeta. Zeynel abidinle yeniden filizlenmiştir. Amcaoğullarımız olan kureyşan kabilesinin beylerinin mekanları cennet olsun. 
-Saygılar. Yazar Mehmet Demir Atmalı.
Not. Yazılarımı kopyalayıp sitelerinde yayımlayanların bir kısmının benim adımı yazmadan yayımladıklarını görüyorum. Buna  emek hırsızlığı derler. Emeğe saygı duyanlar adımı yazarlarsa emeğim olara helal olsun.
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?