USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

HİNT ARİLİK VE YAHUDİLİK SAHTE IRKLARDIR

05-06-2024
1. HİNT ARİ VEYA ARYANİ İRANİ:
- Hint Ari veya Aryani, İranilerle akraba olduklarını iddia eden Bizans Roma, İran ve Ermeniler Türk çıkmamak için kendilerine zorlama ile DİN'den bir IRK çıkardılar. Hindistan'dan dünyaya dağılan bu topluluklar, Hindistan'da iken ateşe tapıyorlardı. Bu ateşe Farsça AR derlerdi. Kürtler de Farsçadan etkilenerek AR veya AGIR diyorlar. Arapça ve Farsça aidiyet eki alan AR sözcüğü ARİ olur. Yani ARİ veya ARYANİ denilince ilk akla ateşe tapanlar gelir.
Çünkü bir dönem insanlar gerçek yaratıcıyı bulmadan önce, zorda kaldıkları anlarında sığınabilecek kendinden güçlü, ölümsüz bir totem arıyorlardı. Böylece totem dönemi adını verdiğimiz bu dönemde Hz. İbrahim dahi kısa bir dönem güneşe tapmıştır. Sonra güneşin battığını görünce bu benim tanrım olamaz demiştir. Çünkü güneş sönmeyen bir enerji, bir ateştir. Nasıl olur da bir ateş hiç sönmez. Öyle ise olsa olsa bu tanrı olabilir demişler. O dönemde yine güneşe Farsça RA, RO, RUZ derlerdi. RA yani Güneş Tanrısı, İslam'la birlikte RAB oldu. Yani güneş tanrısı yerine, güneşin tanrısı denildi ve inkarcılıktan kurtulmanın bir yolunu bulmuş oldular.
İşte sönmeyen bir ateş olan güneş kutsal olunca, yeryüzünde güneşin verdiği ısıdan elde edilen ATEŞ de kutsal sayıldı ve insanlar ATEŞE TAPTILAR. Hindistan bölgesinde yaşayan kavimler topluluklar ateşe tapmaya başladılar. Hindistan'dan dağılan Ateşpetestler, ARİLİK diye bir ırk uydurdular. Bu bölgede ateşe tapan insanların tamamı akrabadır, aynı ırktandır demek mümkün değil, her ırktan ateşe tapan insanlar vardı. Aslında ARİlik bir din, bir inanıştır. Din bir ırk veya bir soy olamaz. Eğer bu görüşü varsayarsak, birisi bütün müslümanlar araptır derse onu da onaylamak gerekmez mi? Bütün müslümanlar Arap olmayacağına göre, ATEŞE tapanların tamamı da bir ırk olamazlar.
Ancak Hristiyan dünyası Türk ırkından(İskit olan İskandinav ülkeleri, iskender, iskenderiyye, İskenderun, iskoçya(aslı iskitya), Filistinliler, yunanlılar İskit türklerindendirler. UR lar, URAL ALTAY, İTİL URAL, URARTU, URDUCA, RUM değil URUM, URUMELİ, URUMEVLEK, URMUDUDU, URUMÇİ, RUS değil URUS, UR, URFA, URMİYE şehri, URUGUAY, İRLANDA, İRA ÖRGÜTÜ) olduklarını biliyorlar, görüyorlar, ancak bunu onuruna yediremiyorlar. Bu nedenle dinden bir IRK icad ettiler.
Ajan Tarihçilerine talimat veriyorlar, çabuk tarih yazmış gibi yapın, tarihi Bozun ki, Türkler uyanmadan bu işi bitirelim. Bununla yetinmiyorlar, Turani olan Kürtleri de kendilerine bağlıyorlar. Kürtlere siz Hint Ari ırkındansınız dediler. Amaç Kürt ile Ermenileri Aryani amcaoğlu gösterip Avrupa'da PKK ile ASALA yı birleştirmekti. Bunu başardılar ve ASALA/PKK yıllardır doğuda Türk Devletine savaş açmış durumdadır. İşte bir dinden bir ırk çıkaranlara karşı susarsak, sonuç böyle olur. Yüzlerce şehit veririz. Hristiyan dünyasının ARİ IRKInın ve tarihinin sahte olduğunu yüzlerine çarpmalıyız.
2. YAHUDİLİK DE SAHTE BİR IRKTIR
Hazreti İbrahim'in Yahudi ve Arapların atası olduğunu iddia eden iki amca oğlundan Yahudiler İbrahim bizim atamızdır diyorlar. Halbuki, Arap ve Yahudiler Sam kolundan geliyorlar. İbrahim Yaser kolundan gelen bir Turanidir. Babasının geldiği coğrafya Azerbaycan olduğu için lakabına AZER denildi. Tevrat'ta Taruh, islam ansiklopedisinde Tarekh; Türük, Türke dönüşmüştür.
Kur'an-ı Kerim'de tam tersine, Ali İmran Süresinde: "İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi;  o,  Hanif bir müslüman idi; müşriklerden de değildi." Diyor. Bizim için Yahudilerin iddiası değil ayeti kerimedeki ifade geçerli ve önemlidir biz bunu esas alırız. Bu ayeti kerimede İbrahim için Yahudilik, Hristiyanlık ve Hanif/İslam ve müşriklik dinleri tek tek sayılmıştır. Ayette geçen ifadelerin birer din olduklarını anlıyoruz. Burada asla ırktan söz edilmemektedir. İsrailoğulları, Tevrat'ta gelinine tecavüz eden ahlaksız bir kişiye YAHUDA diyorlar ve onun adına bir ırk icad ediyorlar ve o ırka Yahudilik diyorlar. Yine burada da bir ırk değil, Yahudadan adını alan bir inanışının sözkonusu olduğunu görüyoruz.
Peki bunlar dinden nasıl bir ırk çıkarttılar ve yahudiliği bir ırk haline getirdiler. Burada Yahudilik bir din olduğuna göre Yahudilerin Yahudilik ırkı, sahte bir ırktır. Bu Yahudiler de Türk çıktıklarını biliyorlar ancak Türk çıkmamak için yine tarih üzerinde sahtekarlık yaparak dinden zorla bir ırk çıkarttılar, buna Yahudi ırkı diyorlar.  Peki Yahudiler değil, İsrailoğulları nasıl Türk oluyorlar diyeceksiniz. Biz Hz. İbrahim'in Türk olduğunu delilleri ile ispatlıyoruz. Yani İsrail lakabı verilen Yakup peygamber Hz. İbrahim'in soyundan geliyor. Hz İbrahim Türk ise onun soyundan gelen İsrail lakabı verilen yakup peygamberde Türk olur. Dolayısı ile İsrailoğulları soy olarak Türk çıkarlar. Sonuç olarak Hint Ari ırkı diye bir ırk yoktur. Yahudilik diye de bir ırk yoktur, ancak Hz. Ademden buyana Türk ırkı vardır. Ne Mutlu Türk'üm Diyene. 
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?