USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

ANA TÜRKÇE NASIL KÜRTÇE OLDU!

12-02-2024
Kurtçadan Kürtçeye Geçiş
Kimse Kürtleşmedi...
Türkler, Kürtler Xorasan'a göç edip geldiklerinde pers imparatorluğu vardı. Türkçe konuşmayı yasakladılar. Sonra sasaniler geldi, sonra selçuklu 260 yıl, sonra osmanlı 620 yıl Türkçe yerine farsça konuştular. Bir dil bir bölgede 1300 yıl aralıksız konuşulmayınca, üç dilin birleşimi ile kürtçe ortaya çıktı. Osmanlıca gibi. Kürtçe'de ve Osmanlıca'da en çok eski ana Türkçe kelimeler hakim olduğu için Kürtçe'nin ve Osmanlıca'nın eski ana türkçeden ayrıldıklarını anlıyoruz. Biz daha 1300 yıl önceki yasaklanan ana türkçenin ağıdını yapmadık ki. Tabii ki, bir dil 1300 sene konuşulmaz ise bu hale gelir. Günümüz Türkçesi ve Türk müziği ve sazı, semahı, dağlarda gizlenen Türkmen Alevilerimiz sayesinde bize ulaştı. Yoksa hepimiz Farslaşmış, Araplaşmıştık. Atatürk arap alfabesini yasakladığı için arap alfabesinin ağıdını mı yapalım diyorum bazı arapsevicilere? Kürt sözcüğü Kürtçe'de bile yoktur. Bir tek Türkçe'de vardır. Kürtler kendilerini GURmanç, yani kurt adam olarak tanıtırlar. Kürt kelimesinin 1700 yıllık mazisi vardır. Yani MÖ. Kürt kelimesine rastlayamıyoruz. Kürt sözcüğü İlk defa ms. 300 yıllarında Firdevsi'nin şehnamesinde yayımlandı ve literatüre girdi.
Kürtler, Türkler gibi UR/GUR boylarından geliyorlar. Gur, Gurt/Kurt olduğuna göre, 24  Gur/t Boyu Guranice yani kurtun dili ile konuşuyorlar. Zamanla Kurtça Kürtçe oldu. UYGUR sözcüğünün sonunda da GUR eki vardır. Bu nedenle, günümüz kürtçesi yani kurtçası ile UYGUR Türkçe'si aynıdır. Yani kürtler uygurca konuşuyorlar, ancak uygurca konuştuklarını bilmiyorlar. Türkler de kürtlerin uygurca konuştuklarını bilmiyorlar. Türk Dil Kurumu bunu bilmiyor. Kör dövüşü ondan devam ediyor. Ben on tane türk lehçesini inceledim. Kürtlerin uygurca konuştuklarını tespit ettim. Okur yazar olmayan Kürt bir anne babayı uygura götürelim, aralarına tercüman koymadan % 50 anlaştıklarını görürüz. Ayrıca alfabesi sayıları olmayan bir toplum millet olamaz ve o dil, dil olamadığı için gelişimini tamamlayamamış demek olur. Kürtçe yani Gurmançca gelişimini tamamlayamamış, bir dil olamamış, lehçe düzeyinde kalmıştır.
Bu nedenle kelime hazinesi yetersiz olduğu için, şerefhan şerefnamesini farsça yazmak zorunda kalmış, barzani gurmança eğitime geçememiş ve soranice eğitime geçmiştir. Gurmançlar soraniceyi anlamıyorlar ancak soranice gurmançlara dayatıldı. Bence kürt milliyetçileri önce barzaniden bu konuyu sormalıdırlar. Soranice sami dillerinden süryanicedir. Arap alfabesi ile yazılır konuşulur. Ancak, yahudiler, Süryanice'yi bir Kürt lehçesi imiş gibi zorla Kürtçe'ye yapıştırdılar. Yani Barzani tarafından güya adı kürt devleti diye kuruldu ancak bir süryani devleti oldu. Asıl kürtler bunun üzerinde durmalı. Barzani tarafında da sonuç olarak, alavere, delavere kürt memet nöbete oldu. Ben yıllar önce 10 tane Türk lehçesini inceledim ki, bizim günlük konuştuğumuz kürtçe kelimeleri bu lehçelerde bulabilir miyim? İyiki de incelemişim. Bölücülerin kürtçe hint ari dil gurubuna ait iddialarının yalan olduğunu gördüm.
Konuştuğumuz Kürtçe kelimelerin en çok uygur lehçesinde kullanıldığını gördüm. Sonra Özbek, sonra Azeri, sonra Kazakça'da sözcükler buldum. Ancak uygurcanın başı çektiğini gördüm. Kurt/Kürt boyları, başka bir deyişle Kurt (GUR Boyları) boyları kuraklık nedeni ile Uygur ve moğol bölgelerinden göç edip horesana yerleştiklerinde pers imparatorluğu bunlara mülteci muamelesi yaptı ve Türkçe konuşmalarını yasakladı. Sonra sasaniler, Selçuklu ve Osmanlı'da toplam 1300 yıl farsçayı GUR(t) boylarına dayatınça Türkçe unutulmaya yüz tutmuştu. Bu durumda Farsça ve Arapça'dan etkilenen bir türk lehçesi ortaya çıktı. Bu lehçeyi konuşanlara da Gurani, Gurmanç denildi. Bu lehçeye Guranice, gurmançca denildi. Tıpkı Osmanlıca'nın ortaya çıkışı gibi. Biz kürtler ve türkler 1300 yıl önce bize dayatılan ve farsçanın ve unutturulan ana türkçenin hesabını sormadan, ağıdını yapmadan, hilkat garibesi olan ve Türkçe'nin ırzına geçilmiş bir osmanlıcanın ağıdını yakamayız. Kimse Farsların ve Arapların yaptıkları dil dayatma zulmünü bilmiyor. Ağla ey Türkçem ağla, seni soran yok, Osmanlıca'nın ağıdını yakan var.
İşte bu Türk lehçelerinde 5000 tane ortak kurtça sözcük buldum. Kısmet olursa kitap olacak. Kısacası biz kürtler yani Kurtlar, Farsça ve arapçanın tesirinde kalmış bir Uygur Türkçesi'ni konuşuyoruz. Ancak Kürtler, Uygurca konuştuklarını bilmiyorlar. Türk devleti ve türkler kürtlerin uygurca konuştuklarını bilmiyorlar. Bu cehaletten kaynaklanan bir kör döğüşü devam edip gidiyor. Aslında kimse asimle olmamıştır. Yüksek yaylalarda yaşayan yörükler Oğuz Türkçesini Mezopotamya'ya taşımışlar. Kürtler de Uygur türkçesini taşımışlar. Örnek verecek olursak. Uygurlar ete goşt, ekmeğe nan, mendile desmal, düzlüğe deşt derler. Akrabamı Japonya'da uygur bir kızla evlendirdim, kızın adı molo mın idi. Yani kürtçe manası aynen "benim evim" idi. Sümerler cehenneme kur derler. Türkler cehennem çukuru derler. Kürtler derin yere kur derler. Kürtler kur derken, Türkler başına bir ÇU eklemiş Çu+kur=çukur olmuş. Kürtler kurbağaya bak derler, türkçe kurbaka, kurbağa, kaplumbaka, kaplumbağa derken, kelimenin kökü bak tır aslında. Bakraç sözcüğü de bu köktendir. Mer, er, erkek, çuh, çüh, cücük, çuçık, küçük, çelık, çelak, çulluk, culluk da ortak sözcüklerdir. Yüzde yüz kürtçe olduğu iddia edilen Ğalo, xalti, mate-amte, ciran, rız, gızer, gizer, hard, ard, şuğul, iştiğal, xoze, exaze, mışi, mış, maşe sözcükleri Arapça çıkıyor.
Avcılıktan sonra dünyanın ikinci mesleği çobanlık adı şıban, çoban ortak sözcükler olduğu gibi, hayvancılıkla ilgili çok eskiye dayanan katık denilen ürünlerin tamamı ortak kullanılmıştır. Kotık, katık katmaktan geliyor. Lor, lor, paner, pendir, peynir, çollık, çökelek, most, tumast,   kaşk, keşkek, maşk, meşk, taşi, terşi, polos, palas, cıl, çul, çol, çuval, erğon, yorğan, yorgan. Bu sözcükleri çoğaltmak mümkündür. Kısacası Bazil Nikitin in şişirerek çıkarmış olduğu 8000 kelimelik kürtçe ferheng, etimologlarca incelendi. Kelimelerin kökenleri eski ana türkçe, farsça, arapça, pehlevice çıkınca, sahipsiz kalan 300 kelimenin kürtçe olabileceği kanısına varıldı. 300 kelime ile eğitim verilemez. Ancak tarzanca konuşulabilir. Böylece araştırmama göre 8000 kelimenin 5000 ini türk lehçelerinde bulmuş isem, kalan 3000 ini de Arapça, Farsça, Pehlevice oldukların varsayarsak, geriye Kürtçe yerine kurtça yani Uygurca kalır. 
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?