USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

Çare, çok partili Milliyapı ve İktidarı...

21-05-2022

Çare, çok partili Milliyapı ve İktidarı...

Türkiye'de, pek çok partinin içindeki,
pek çok parti kendini milli olarak tanımlarken
dahi,
"biz" dediğinde, tüm halkı/milleti kast etmeyip,
aslında tekil olarak kendi partisini ve/veya çoğul olarakta kendi partililerini kast ederken,

#halkkürsüsü ilk olarak 4 yıl önce çıkıp dedi ki,
Türkiye'nin sorunları o kadar çok ve çözümleri
o kadar ağır ki, ne kadar güçlü olursa olsun,
tek bir parti, tek başına iktidar olsa dahi,
bu uğraşının altından kalkamaz !

Bu sorunları, milli iman ve azimle çözmeye kalksa dahi, müesses nizam, sistem, küresel güçler ve yerli işbirlikçileri çözdürtmezler !

Önce, satın almaya çalışırlar,
satın alamazlarsa masa altından tehdit ederler
yine olmazsa, kasetle şantaj yaparlar,
yine olmazsa, "trafik kazası geçirtirler" !
yine olmazsa, "intihar ettirirler" !
Ve eninde sonunda, bu milli "tek" partiyi dize getirirler,
bitiremezlerse,
o partinin gn.mrk.'ni "danışman", "başdanışman" sıfatlı, küresellerle doldururlar ve halkı sanki milli imiş gibi olan bu parti ile "güdülemeye" devam ederler....

İşte bu ve daha pek çok gerekçelerden dolayı #halkkürsüsü akıl fikir mutfakları 4 yıl önce,
10 milli partili, "Milliyapı" düşüncesini üretti...
Bu fikrin ana temeli ise,
en az 10 partili olan bu birlikteki,
1 parti ve yöneticileri kazaya uğrasa,
öbür parti ve yöneticileri şantaja uğrasa,
öbür parti ve yöneticileri tehdit edilse,
öbür parti ve yöneticileri beceriksiz olsa,
dahi,
geri kalanlarlada olsa, çalışmaya devam etmek halkın/milletin sorunlarını çözebiliyor olmak, halkı/milleti huzura kavuşturmaktı...

Yani, Türk Milleti artık tüm yumurtalarını tek sepete koymamalı ve tüm yumurtalarını tek darbede kaybetmemeli idi...

#halkkürsüsü, bu fikrini ilk 4 yıl önce ortaya koyduğunda, pek çok kişi,
ki, bu kişilerin pek çoğu gün görmüş, siyasi tecrübe sahibi, siyaset ve Türkiye için,
dirsek çürütmüş, ayakkabı eskitmiş,
yollar aşındırmış, pek çok siyasal denemeler yapmış kişiler.....
ki, zaten bir parti seçmişler ve üyesi idiler....
dediler ki, hayal görüyorsunuz !

#halkkürsüsü, uzun zaman alan, toplum nazarında fikirsel zeminini hazırlayıpta,
önce, bu fikrini geniş kitlelere ısrarla ve
devamlı tekrarlayarak,
kitlelerce kulak aşinalığını sağladıktan sonra,
bu seferde, milli partilerin,
ilgilileri ile uzun uzun fiili görüşmeler,
sürekli ziyaretler ile ilgilileri ile dialoglarını arttırıp, bu projesi için emek, zaman ve
parasını harcarken,
yine eskinin gün görmüşleri dediler ki,
hayal görüyorsunuz, hayal peşinde koşuyorsunuz !

#halkkürsüsü , yine bu çıfıt ve eski düzenin seslerine aldırmayıp çalışmalarına devam etti.
Tam bir moral ve bilinç savaşı idi...
Çünkü, geleneksel düzenin devamcıları,
#halkkürsüsü 'nü, suya yazı yazmaya çalışanlar olarak dahi yaftalamaya başlamışlardı.

Halbuki, #halkkürsüsü'ne bunları söyleyenlerde
kendilerini, milli, vatansever, yurtsever olarak tanımlıyorlardı !
Ve işin en ilginç kısmı da, aradaki partizanları, işbirlikçileri, günlük nemacıları saymazsak,
pek çoğunun, hakikatten milli, vatansever, yurtsever olması idi...

Buradaki ayrıntı/fark şu idi...
Onlar geçmiş ve şindiki sistem/fikirler ile düşünüyor ve çözüm arıyorlardı..
Halbuki, bu sistemi kuranlar, kendilerine karşı verilecek mücadeleleri ve kişileri,
yine, kendi sistemleri içine hapsediyor,
ve böylece, bu karşıt mücadeleden bile nemalanıyor/kazanıyorlardı...
Yani, sistemin içinde kalınarak, onların kurallarına göre verilen karşı mücadele bile
onlara yarıyordu...

İşte #halkkürsüsü,
çıktıların değişebilmesi, fayda elde edilebilmesi
için, girdileri değiştiriyordu, aslında !

ve, şunu söylüyordu...
Problemleri, onu yaratanlarla çözemezsiniz...
Önce, o problemleri yaratanlardan uzaklaşmalısınız !

Fakat,
#halkkürsüsü şunu gururla, övünçle
müşahade etmeye başlamıştır ki,
artık halkımızın, toplumumuzun, milletimizin
ciddi sayılabilecek bir oranı,
var olan tekil partilerin, var olan ittifakların
boyunduruğundan kurtularak,
tıpkı #halkkürsüsü gibi tekil parti anlamında
"partiler üstü" fikir ve duruşa geçmiş
ve
milli olduğunu deklare etmiş olan, irili ufaklı,
büyük küçük tüm milli partilere demektedir ki,
bir araya gelin, milli cepheyi oluşturun,
milli ittifakı oluşturun, milliyapı'yı oluşturun.
Adını ne derseniz deyin ama bir araya gelin.
Çünkü nerede birlik orada dirlik,
demiştir.

#halkkürsüsü onurlu, gururlu,
çünkü,
4 yıl önce, "deli saçması", "hayal" diye görülen
fikir,
maya tutmuş, toplumun, halkın, Türk Milleti'nin isteği haline gelmeye başlamıştır..

En az 10 milli partili, Milliyapı fikrinin bu kadar
taraftar bulması demek,
Milliyapı'nın fiilide de, olacağının işaretidir.

Ama,
#halkkürsüsü bu, durur mu ?
Yine, içinden çıktığı halkının, toplumunun, milletinin önünde olabilmek için,
bu sefer, "Milliyapı Hükümeti" için,
çalışmalarına başlamıştır.
Çünkü, binbir emek ile oluşacak milliyapı'nın
mutlak olarak iktidara taşınması gereklidir.

Çünkü, Türkiye'nin sorunları bugün,
4 yıl öncekinden de, çok daha ağırlaşmış durumda,
ve, Türk Milleti'ni, Türkiye'yi
bu "21yy.'daki Ergenekon"undan,
sadece ve sadece, Milliyapı Hükümeti,
Milliyapı İktidarı, çıkarabilir.

Not : Arkası var, az kaldı az !! Müjdeler yolda !!

Sağlıcakla kal, Yüce Türk Milleti'm...

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?